ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
       

Το Πολυδύναμο Περιφερεικό Ιατρείο Ύδρας είναι επανδρωμένο με επιμελητές ιατρούς, ειδικούς Γενικής-οικογενειακής ιατρικής.

Είναι άρτια εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση όλων των συνήθων τακτικών και επειγόντων περιστατικών της Πρωτοβάθμιας υγείας.

Τακτικά περιστατικά και συνταγογράφηση εξυπηρετούνται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

Πολυδύναμο Περιφερεικό Ιατρείο Ύδρας
Τηλέφωνα: (+30) 22980 52420 / (+30) 22980 29720-1